Yhteinen tulevaisuus, yhteinen visio, yhteinen tahtotila                 

Valmennus Vuosikello auttaa organisaatioita kehittämään tulevaisuuden taitoja ja osaamista, työelämä- ja hyvinvointitaitoja, joilla voimme vahvistaa yksilön ja työyhteisön itseohjautuvuutta, tukea uudistumiskykyä ja vastata työympäristön haasteisiin yhdessäluovilla tavoilla.

Muuttuvassa toimintaympäristössä, tulevaisuuden tiimeissä ja asiantuntijaorganisaatioissa, osallisuuden ja yhdessä tekemisen taidot korostuvat. Tarvitsemme yhä enemmän yhdessä luotuja käytänteitä ja toimintamalleja, jotka tukevat visiota ja vaikuttavat mielekkääseen toimintaan, työhyvinvointiin, kasvuun, asiakaskokemukseen, työtyytyväisyyteen ja innovaatioihin.

Tulevaisuuden taidoilla synnytämme uutta osaamista, lisäämme itsetuntemusta ja vahvistamme työyhteisön yhteistä kykyä suunnata tulevaisuuteen.

Muutos lähtee yksilöstä, motivaatiosta ja tarpeista

Työyhteisön kehittäjänä ja valmentajana työskentelen yhdessäluomisen kehittämisotteella, CoCreative Process® Inquiry, joka on tutkimusperusteinen tapa kehittää toimintaa, uudistua ja voimaantua yksilöinä, tiimeinä ja organisaatioina.

Selkeä fokus ja tekemisen intentio

Yksilövalmennukset, tiimipäivät sekä Yhdessäluomisen kehittämisyhteistyö sopivat mm. tavoitteiden kirkastamisen, työhyvinvoinnin vahvistamisen, asiakaspalvelun, myynnin ja johtamisen kehittämisen, itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen sekä oman työn tuunaamiseen teemoihin.

 Älykäs teknologia haastaa meitä kehittämään vahvuuksiamme, tulevaisuuden rooliamme ja taitojamme.


Valmennukset

12 tulevaisuuden taitoa tiimipäivä

Kutsu tulevaisuuden taitojen Tyhy-/voimapäivään. Energisoiva ja kokemuksellinen intuition ja luovuuden herättelypäivä, jossa fokus on tulevaisuuden taidoissa. Tämä innovatiivinen valmennus on syntynyt Tekesin rahoituksella Yhdessäluomisen otteen palvelumuotoiluhankkeessa 2017.

Lue lisää >>


Tulevaisuuden taidot -kehittämisprosessi           UUTTA!

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla -prosessi tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen. Se tukee uudistumista, työyhteisön kykyä oppia ja kehittää yhdessä tulevaisuuden taitoja ja osaamista. Prosessissa arjen tekeminen ja kehittämistyö yhdistyvät.

On tärkeä löytää yhdessä sovittuja käytänteitä ja toimintatapoja, joilla voimme toimia yhtäaikaisesti tuloksellisesti, arvolähtöisesti ja työhyvinvointia synnyttäen.

Palvelun taustalla on Työsuojelurahaston rahoittama yhteiskehittelyryhmässä luotu kuuden kuukauden palveluprosessi: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella. Hankkeessa oli mukana yhteiskehittelijöitä mm. Teliasta, Finnairilta ja Valtiovarainministeriöstä.

Lue lisää >>


Stressikuplasta hyvinvoinnin taajuudelle
Valmennuksessa saat keinot vapautua stressiä luovista tavoista ja luot parempaa arkea edistäviä ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja.  Löydät motivaatiota muutokseen ja konkreettisia työkaluja sen toteuttamiseen.

Haluatko selättää stressin ja parantaa kokonaisvaltaisemmin omia voimavarojasi?
Lue lisää >>

Tulevaisuuden osaaminen ja yhdessä tekeminen kiinnostaa yhä useampaa organisaatiota!