Kasvuvoimaa uudistumiseen

Valmennus Vuosikello auttaa organisaatioita kehittämään tulevaisuuden taitoja ja osaamista, työelämä- ja hyvinvointitaitoja, joilla vahvistamme tietoista toimijuutta, tuemme muutoskyvykkyyttä ja vastaamme työympäristön haasteisiin osallistavilla ja yhdessäluovilla tavoilla.

Työyhteisön kehittäjänä ja valmentajana työskentelen Yhdessäluomisen Otteella, CoCreative Process® Inquiry, joka on tutkimusperusteinen tapa kehittää toimintaa, uudistua ja voimaantua yksilöinä, tiimeinä ja organisaatioina.

Valmennukset

Luovan ajattelun ja toiminnan päivä

Intuition, tulevaisuuden taitojen ja luovan ajattelun TYHY-, tiimi-, teema- tai kehittämispäivä. Lue lisää >>

Päivä, jossa vahvistamme ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tietoiseksi tulemista, tietoista toimijuutta. Teemme harjoituksia, jotka tukevat: älyllisen, tunne-, intuitio- ja kehotietämisen eri muotojen yhdistymistä.

Tämä innovatiivinen valmennus on syntynyt Tekesin rahoituksella Yhdessä-luomisen otteen palvelumuotoiluhankkeessa 2017.

Stressikuplasta hyvinvoinnin taajuudelle

Ohjaako kalenteri sinua? Haluatko tunnistaa ne yksilölliset tekijät, jotka vievät voimavarojasi? Investoi hyvinvointitaitoihin.  Lue lisää >>

Stressikuplasta hyvinvoinnin taajuudelle on itseohjautuvuutta, tietoista toimijuutta, mahdollistava valmennus johtoryhmille, tiimeille, yrittäjille ja organisaatioille. Valmennuksessa tuomme omat hyvinvointia tukevat tavoitteet ja arvot keskiöön hyvinvointikompassin avulla.

Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – kehittämisyhteistyö

Kestävä kasvu ei ole mahdollista ilman yksilöiden, organisaation ja yhteiskunnan uudistumista. Tarvitsemme yhdessä luotuja käytänteitä ja toimintatapoja, jotka tukevat visiota ja vaikuttavat: asiakaskokemukseen, mielekkääseen toimintaan, työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja innovaatioihin. Kasvuvoimaa uudistumiseen! Lue lisää >>

Tämän palvelun taustalla on Työsuojelurahaston rahoittama yhteiskehittelyryhmässä 2017 – 2018 luotu kuuden kuukauden palveluprosessi: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella.

Yksilövalmennus

Onko mielessäsi avoimia, ratkaisemattomia asioita, ristiriita tavoitteiden ja todellisuuden välillä?

Valmennus on sinulle, joka haluat selkeyttää ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteitasi, löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota omien tärkeiden päämäärien saavuttamiseen. Oma kasvupotentiaali käyttöön. Lue lisää >>


Muutoskyvykkyys tukemaan kestävää kasvua.

Mahdollistetaan muutos ja uudistuminen osallistavalla tavalla tukemaan tietoista toimijuutta. Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa.

 

Tietoinen toimijuus vahvistaa oman osallisuuden ja vastuun näkemistä ja siitä käsin toimimista. Se tuo johtamiseen ja tekemiseen aktiivisen roolin, vastuun ja sitoutumisen uudella tavalla.
Itse olen valmentajana oppinut toimimaan vapaudesta, rohkeudesta, ilosta ja yhteisestä luottamuksesta käsin.