Kasvuvoimaa uudistumiseen ja työhyvinvointiin

Valmennus Vuosikello auttaa organisaatioita kehittämään tulevaisuuden taitoja ja osaamista, työelämä- ja hyvinvointitaitoja, joilla vahvistamme vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja yhdessä ajattelua.

Tulevaisuuden taidoilla tuemme muutoskyvykkyyttä, vahvistamme tietoista toimijuutta ja vastaamme työympäristön muutoksiin ja haasteisiin osallistavilla ja yhdessäluovilla tavoilla.

Työyhteisön kehittäjänä ja valmentajana työskentelen Yhdessäluomisen Otteella, CoCreative Process® Inquiry, joka on tutkimusperusteinen tapa kehittää toimintaa, uudistua ja voimaantua yksilöinä, tiimeinä ja organisaatioina.

VALMENNUKSET
Intuitio, ehtymätön voimavara: Askelia luovaan työyhteisöön

Miten olla luovempi, saada enemmän aikaan vähemmällä ja tuntea työniloa? Intuition, tulevaisuuden taitojen ja luovan ajattelun TYHY-, tiimi- tai kehittämispäivä. Kasvuvoimaa Lue lisää >>

Tulevaisuuden taitokokonaisuuksilla vahvistamme ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tietoiseksi tulemista, tietoista toimijuutta. Opimme toimimaan aina uudesta aloituspisteestä, joka vahvistaa yhdessä tekemistä ja yhdessä ajattelua.

Tämä innovatiivinen valmennus on syntynyt Tekesin rahoituksella Yhdessäluomisen otteen palvelumuotoiluhankkeessa 2017.

Stressikuplasta hyvinvointiin

Haluatko tunnistaa ne yksilölliset tekijät, jotka aiheuttavat stressiä ja vievät voimavarojasi? Yksilöllinen Firstbeat hyvinvointimittaus konkretisoi nykytilan ja valmennuksessa opit tunnistamaan ja vapautumaan stressiä luovista tavoista.

Saat mittauksesta konkreettista dataa omasta hyvinvoinnistasi ja näet miten palaudut työpäivistäsi. Investoi työhyvinvointiin.  Lue lisää >>

Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – kehittämisyhteistyö

Kestävä kasvu ei ole mahdollista ilman yksilöiden, organisaation ja yhteiskunnan uudistumista. Tarvitsemme yhdessä luotuja käytänteitä ja toimintatapoja, jotka tukevat visiota ja vaikuttavat: asiakaskokemukseen, mielekkääseen toimintaan, työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja innovaatioihin. Kasvuvoimaa uudistumiseen! Lue lisää >>

Tämän palvelun taustalla on Työsuojelurahaston rahoittama yhteiskehittelyryhmässä 2017 – 2018 luotu kuuden kuukauden palveluprosessi: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella.

Yksilövalmennus

Onko mielessäsi avoimia, ratkaisemattomia asioita, ristiriita tavoitteiden ja todellisuuden välillä?

Valmennus on sinulle, joka haluat selkeyttää ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteitasi, löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota omien tärkeiden päämäärien saavuttamiseen. Oma kasvupotentiaali käyttöön. Lue lisää >>


Muutoskyvykkyys tukemassa kestävää kasvua

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa. Valmennus Vuosikellossa mahdollistetaan muutos ja uudistuminen osallistavalla tavalla, joka tukee tietoista toimijuutta.

Tietoinen toimijuus vahvistaa oman osallisuuden ja vastuun näkemistä ja siitä käsin toimimista. Se on kykyä tiedostaa ja tunnistaa omia ajatuksia, tunteita ja taustalla olevia tarpeita.

Tietoinen toimijuus tukee hyvinvointia, itseohjautuvuutta ja tuo työhön ja johtamiseen aktiivisen roolin, vastuun ja sitoutumisen uudella tavalla.

Itse olen valmentajana oppinut toimimaan tietoisena toimijana vapaudesta, rohkeudesta, ilosta ja yhteisestä luottamuksesta käsin. Olen tehnyt näistä laaduista itselleni kompassin, joka ohjaa työtäni.