Työelämätaitoja nyt ja tulevaisuudessa

Valmennukset

Miten voimme toimia yhtäaikaisesti tuloksellisesti, arvolähtöisesti ja hyvinvointia synnyttäen?

Myyntikoulutus

Miksi, miksi myynti tökkii, vaikka kaikki prosessit ja välineet ovat kunnossa?

Kutistunut, kaventunut ja käpertynyt ajattelu on mahdollista oikaista ja laajentaa. Koulutuksessa menemme pintaa syvemmälle, myynnin esteiden todellisiin syihin.

”Miksi samanlaisella osaamisella ja käyttäytymisprofiililla olevista henkilöistä vain toinen saa koko potentiaalinsa käyttöön ja toinen ei?”          – Erään pankin henkilöstöjohtaja

Myyntikoulutuksen kolmivaiheinen rakenne: 

 1. Neljän viikon verkkovalmennuksessa tulet tietoiseksi ajattelusi taustalla vaikuttavista myynnin esteistä ja syykentistä. Harjoitusten avulla tunnistat ajattelumallejasi ja luontaisia toimintatapojasi. Opit luomaan uusia ajattelu-, tunne-ja toimintatapoja, joilla voit parantaa asiakkaan kohtaamista, myyntitaitojasi ja tulostasi.
 2. Lähivalmennuspäivissä (tarvittaessa etävalmennus) ratkaisemme myynnin ajankohtaisia ongelmatilanteita harjoitusten avulla. Yhdessä mietityt ratkaisut on helppo ottaa heti käyttöön. Lähivalmennus vahvistaa yhteistä tekemisen tapaa, aktiivisuutta ja sitoutumista. Viemme opittuja asioita ja uusia toimintatapoja työarkeen.
 3. Henkilökohtaisessa valmennuksessa (tarvittaessa etävalmennus) syvennämme verkkovalmennuksen sisältöä ja luontaisia toimintatapojasi, vahvuuksiasi ja kehityskohteita.
 4. Extraa! Suosittelemme, että osallistujat tekevät ennakkoon WorkPlace Big Five Profile™ – analyysin, joka kuvaa kunkin omaan persoonan liittyviä luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita. Lisääntynyt ymmärrys itsestä ja toisista auttaa ja tukee muutosta, sekä siirtymistä uuden oppimisen alueelle.

Myyntivalmennus sopii asiantuntijaorganisaatioille. Tarvitsemme yhä enemmän valmiuksia toimia verkostomaisissa toimintaympäristössä. Tiimeissä, joissa sparraus, tiivis yhteistyö, arvostus ja Can do -asenne vahvistavat tekemistä ja yhteisiä päämääriä.

Miksi, miksi myyntikoulutuksessa on kaksi valmentajaa!

Toinen heistä on Reijo Mylläri myynnin ja johtamisen asiantuntija Novetos Oy:stä, tutustu Reijoon tästä: https://www.novetos.fi/asiantuntijat/reijo-myllari. Johtava teema Reijon toiminnassa on tuottaa ihmisille tuloa ja iloa. Tämän toteuttamista tukee hänen perehtymisensä erilaisten mentaalisten ja tunneperäisten esteiden poistamiseen, sekä tunneälytaitojen kehittämiseen.

Toinen on Teila Tanner-Heikkilä työyhteisövalmentaja, tutustu Teilaan tästä: https://valmennusvuosikello.fi/teila-2/. Johtava teema Teilan toiminnassa on työelämätaitojen seuraava taso, jossa metataidot tukevat substanssitaitojen rinnalla työn tekemisen tapoja.

MUUTOSVALMENNUS – HUIPPUTIIMIKSI

Yhteistyö, vuorovaikutus ja innostus seuraavalle tasolle

Opi poistamaan esteitä onnistumisen tieltä ja löydä Can do -asenne tekemiseen. Muutoskyvykkäissä organisaatioissa on kolme ylivoimaista ominaisuutta: toimintakyky, toipumiskyky ja sopeutumiskyky. Tarvitsemme yhä enemmän taitoa reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti, joustavasti ja arvolähtöisesti.

”Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen ja läsnäolemisen taito asiakasrajapinnassa.” – Pirjo K. Kuusela, Nordea Finland

Muutosvalmennus on kolmivaiheinen ja se tukee muutoskyvykkyyttä, itsetuntemusta ja voimaantumista:

 1. Neljän viikon verkkovalmennuksessa tunnistat ajattelusi taustalla vaikuttavia tunteita ja tarpeita. Opit, miten kohdistat huomiosi asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä, tukevat arvojasi, uratavoitteitasi ja tuovat tasapainoa itsellesi ja ympärillesi.
 2. Lähivalmennuspäivissä (tarvittaessa etävalmennus) katsomme kokonaisuutta yhdessäluovilla tavoilla ja ratkaisemme ajankohtaisia ongelmatilanteita harjoitusten avulla. Lähivalmennus vahvistaa yhteistä tekemisen tapaa, aktiivisuutta ja sitoutumista. Opimme ryhmänä, kuinka rationaalisen tiedon rinnalla voimme käyttää intuitiota ja muita tietämisen tapoja sekä kehittää viisautta ja erottelukykyä.
 3. Henkilökohtaisessa valmennuksessa (tarvittaessa etävalmennus) syvennämme verkkovalmennuksen sisältöä. Opit luomaan uusia ajattelu-, tunne-ja toimintatapoja, jotka tukevat itsenäistä ajattelua ja tietoista, aktiivista toimijuutta.

Muutosvalmennus on suunnattu asiantuntijaorganisaatioihin, yrittäjille ja uudistumishaluisille yksilöille. Lähivalmennuksen sisältö ja laajuus räätälöidään tarvekohtaisesti. Can do -asenne vahvistaa yhteisiä päämääriä, voimaantumista ja synnyttää innostusta, joka näkyy vuorovaikutuksen laadussa, yhdessä tekemisen taitoina sekä asiakkaan kohtaamisessa.

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa.

FAKTARUUTU  

Tämä valmennus pohjautuu Työsuojelurahaston yhteiskehittelyprojektiin: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessiin,  joka tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen.

Sen perustana on tutkimus- ja kokemusaineiston pohjalta syntynyt Yhdessäluomisen ote, Co-Creative Process®Inquiry (väitös Takanen 2013), Tekesin rahoittama palvelumuotoiluhanke: 12 Tulevaisuuden taitoa (1-6/2017) sekä Työsuojelurahaton rahoittama tuotteistushanke (10/2017 – 2/2018): Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -palveluprosessi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin linkistä: https://www.tsr.fi/documents/20181/860652/117319-loppuraportti-Tulevaisuuden+Taitoja+Loppuraportti+7.3.2018.pdf

Tietoinen mieli käsittelee tietoa 40-50 bittiä sekunnissa ja intuitiivinen mieli 11 miljoonaa bittiä sekunnissa.

Intuitiokoulutus

Opi havainnoimaan intuitiota tiedon rinnalla

Luovuus ja työnilo kulkevat käsi kädessä. Kun digitalisaatio, automatiikka ja robotiikka tehostavat toimintaa, niin niiden rinnalle tarvitsemme osaavia ja työstään innostuneita ihmisiä. Ihmistaidot ja Can do- asenne korostuvat.

”Kirkkaan intuition ja terävän päättelyn yhdistäminen on valttikortti työelämässä.”- Asta Raami, Intuitiosta väitellyt tutkija

Intuitiokoulutuksessa kehität luovaa ajattelua, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. 

 1. Opit, kuinka löydät uusia ratkaisuja nopeammin. Intuitiokoulutuksessa työskentelemme kysymysten avulla. Yhdessäluovilla työskentelytavoilla mahdollistamme hyvän yhteistyön tietoisen- ja ei-tietoisen ajattelun välille. Käytämme harjoituksissa erilaisia tietämisen tap0oja, jotka tukevat: älyllisen, tunne-, intuitio- ja kehotietämien eri muotojen yhdistymistä.
 2. Havainnointi ja erottelukyky kehittyvät. Tiedostat paremmin, mihin asioihin ympärilläsi reagoit. Opit, kuinka luota tilan olla läsnä, tietoinen ja havainnoiva.
 3. Oikean valinnan kriteerin ei tarvitse olla järkevyys, se voi olla itselle sujuvuus. Löydät helpommin uuden ja selkeän fokuksen tekemiseen, joka tukee tavoitteitasi työssäsi.

Intuitiokoulutus soveltuu TYHY-päiväksi, tiimipäiväksi tai kehittämispäiväksi työyhteisöille. Vahvistamme luovaa ajattelua, ongelmanratkaisu- sekä päätöksentekotaitoja, jotka kaikki tukevat Can do -asennetta, voin ja osaan tietoisuutta.

TEKOÄLY – IHMINEN – KONE

Lähitulevaisuuden tärkeimmät osaamistarpeet ovat suurimmaksi osaksi kognitiivisia taitoja ja ihmistaitoja. Joustavuus, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, luovuus, johtaminen ja yhteistyö ovat kaikki välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa, vaikka tulevaisuuden toimialat ovatkin teknologiaan painottuneita. Tasapaino ihmisten ja koneiden välillä on tärkeä säilyttää. Ihmistaidot nousevat tutkimuksissa jatkuvasti korkeimmalle, vaikka koodaus ja ohjelmointi onkin entistä relevantimpaa.

Lähdehttps://www.finanssialalle.fi/opintomateriaalit/tulevaisuuden-finanssiala/tulevaisuuden-osaamistarpeet.html

hyvinvointivalmennus

Stressikuplasta hyvinvointiin: Työyhteisö- tai yksilövalmennus

Stressikuplasta hyvinvointiin on valmennus itsetuntemukseen ja itsensä johtamiseen. Liian vähäinen palautuminen, jatkuva kiire, epäselvät tavoitteet, rikkonainen tai liian lyhyt yöuni syövät voimavaroja.

Miksi hyvinvointivalmennus?

 1. Saat välineitä parempaan palautumiseen ja jaksamiseen. Työelämä vaatii yhä enemmän tehoja ja alipalautuminen on todellinen ongelma. Mitä, jos stressiä olisi vähemmän ja työvireesi olisi parempi?
 2. Opit tunnistamaan ja vapautumaan stressiä ja kiirettä luovista ajattelu- ja toimintatavoista. Saat myös toimivia harjoitteita stressin purkamiseksi ja rentoutusharjoitteita parempaan palautumiseen.
 3. Mitä mielessä tapahtuu, kun stressaannut? Itsereflektoinnin avulla, opit muuttamaan ajattelu- ja tunnereaktioitasi. Löydät voimavarakeskeisiä ajatusmalleja ja pystyt löytämään dynaamisen, hyvinvointiasi tukevan tasapainon.

“Stressivalmennus antoi minua valmiudet siirtää oivallukseni heti käyttöön: Olen parantanut ajanhallintaani. Stressi on vähentynyt, kun olen oppinut priorisoimaan ja delegoimaan asioita paremmin.” – Työjohtaja rakennusalalta

Valmennuksen tukena Firstbeat Hyvinvointianalyysi: 3 vrk mittaus konkretisoi nykytilan               

 • Pelkäätkö, että et suoriudu yhä kasvavasta työpaineesta? Mittauksesta saat tietoa palautumisen ja yöunesi määrästä ja laadusta.
 • Tunnistat, ne jokapäiväiset tilanteet, jotka vievät voimavarojasi.

Mikä on sinulle tai työyhteisöllesi sopiva valmennusmuoto?

 • Työyhteisöille ja tiimeille räätälöity hyvinvointipäivä: Kesto 3 h tai 6 h, myös etävalmennuksena
 • Henkilökohtainen stressivalmennus: Kesto 3 x 1,5 h, myös etävalmennuksena
 • Verkkovalmennus: Stressivalmentaja Miia Huitin tuottama digivalmennus: Stressi voimavaraksi -verkkokurssi tai meidän yhteisvalmennus

Huippusuoritus on hyvinvoinnin sivutuote

Copyright 2019 Valmennus Vuosikello

Henkilökohtainen valmennus – coachaus

Tarvitsetko tukea (työ)elämän muutostilanteisiin?                   Näköalattomuus ja pelko syövät toimintakykyä. Henkilökohtainen valmennus innostaa, kannustaa ja rohkaisee sinua toimimaan tuloksellisesti ja voimavarakeskeisesti.

Löydä Can do -asenne tekemiseen: Opi poistamaan esteitä onnistumisen tieltä

 • Tarvitsetko sparrausta palvelusi tuotteistamiseen tai myyntiin?
 • Oletko ristiriidan keskellä, muutostilanteessa? Onko sinulla tarvetta selkeyttää ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteittasi?
 • Oletko miettimässä seuraavaa siirtoa: uutta ammattia, yrittäjäksi ryhtymistä, eläkkeelle siirtymistä? Päässäsi pyörii erilaisia vaihtoehtoja ja haluat hahmottaa kokonaisuuden paremmin.
 • Elätkö ruuhkavuosia? Tarvetta sovittaa yhteen perhe- ja työarki ja löytää tasapaino velvollisuuksien ja voimavarojen välille.

Yksilövalmennuksessa saat rohkeutta ja valmiuksia viedä muutoksia eteenpäin tietoisemmin ja uudella asenteella. Löydät vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota sinulle tärkeiden päämäärien saavuttamiseen.

Tarvittaessa valmennuksen alussa ja lopussa Voimavarakartoitus© tai kolmen vuorokauden Firstbeat Hyvinvointianalyysi.  

Valmennus, joko työpaikallasi tai sopivalla etäyhteydellä (esim. Zoom, Skype, Whatsapp).

Tarvetta sparraukseen

REFERENSSSI: YRITTÄJÄ, MYYNTIVALMENTAJA

“Tietoinen, itsenäinen ajattelu on sekä vahvuus että este. Kun asiantunteva ohjaaja auttaa ajattelussa, pääsee esteiden ohi ja näkee selkeämmin ja kauemmaksi, myös oman itsen sisällä.”

“Edellä kuvatut asiat avautuivat selkeämmin itselleni, kun sain mahdollisuuden tarkastella tekemistäni, niiden suuntaa ja päämääriä yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Testattu menetelmä ja asiantunteva ohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa ”ajattelijaa” selkeyttämään tekemistensä taustoja. Hän toi näkyväksi niitä syitä, miksi toimin kuten toimin. Selkeyttämisen ja jäsentymisen kautta vahvistuivat näkemykset siitä, että ne perusteet joiden mukaan olen toimintaani suunnannut, ovat minulle tärkeitä ja oikeaksi kokemiani.

Sain siis vahvistusta toiminnalleni, tekemisteni eettisille perusteille, poistin epäilyksiin käyttämääni energiaa, ja lähdin entistä voimaantuneemmin jatkamaan matkaani. Jäin myös miettimään sitä, kuinka paljon tämän prosessin avulla voisi tehostaa erilaisten yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Hieno, turvallinen ja vaikuttava valmennus!”

Varaa valmennus

Teila Tanner-Heikkilä

teila@valmennusvuosikello.fi

tai puhelimitse: 040 588 9454