Työelämätaitoja nyt ja tulevaisuudessa

Valmennukset

Miten voimme toimia yhtäaikaisesti tuloksellisesti, arvolähtöisesti ja hyvinvointia synnyttäen?

Myyntikoulutus

Onnistu kuin huippumyyjä

Koe vahvuutesi – tiedosta osaamisesi – rakasta esteitäsi

Onko myyntisi halutulla tavoitetasolla? Tukeeko tekeminen tavoitteitasi? Haluatko oppia, miten asetat mielellesi oikeanlaisia tavoitteita?

Valitse itsellesi sopiva myyntikoulutus, jossa menemme pintaa syvemmälle, myynnin esteiden todellisiin syihin.

 1. UUTTA! Neljän viikon verkkovalmennus

Tunnistatko työssäsi jonkun näistä toimintaenergiaasi vievistä tunnetiloista: saamattomuus, päämäärättömyys, toivottomuus? Et ole yksin.

Haluatko oppia, miten siirryt vahvuuksien maailmaan, kasvun alueelle, seuraavalle tekemisen tasolle, joka tukee tavoitteitasi?

Verkkovalmennuksessa opit tunnistamaan ja käsittelemään mentaalisia ja tunneperäisiä myynnin esteitä teemoilla: koe vahvuutesi, tiedosta osaamisesi ja rakasta esteitäsi.

Opit luomaan uusia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja, joilla voit parantaa tulostasi, löytää sisäisiä voimavaroja ja uutta motivaatiota työhösi.

 1. Lähivalmennuspäivän fokus on tavoitteiden ja toiminnan kirkastamisessa

Haluatko oppia, miten siirryt vahvuuksien maailmaan, kasvun alueelle, seuraavalle tekemisen tasolle, joka tukee tavoitteitasi?

Lähivalmennuksessa siirrytään miksi, miksi myynti tökkii -nurkasta vahvuuksien maailmaan. Opit kuinka tahto-, tunne-, ajattelu- ja toimintaenergia suunnataan tekemiseen, josta syntyy parempaa tulosta ja asiakasymmärrystä. Konkreettiset, selkeät ja merkitykselliset tavoitteet auttavat synnyttämään positiivisen kasvun kierteen, jossa käyttövoimana on sisäinen motivaatio, toimintaenergia ja aktiivinen tekeminen.

 1. Henkilökohtaisessa valmennuksessa löydät vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota omien tärkeiden päämäärien saavuttamiseen. Opit, kuinka suuntaat ajattelun, tunteen, tahdon ja toiminnan tekemiseen, joka tukee tavoitteitasi.

Extraa! Lähivalmennuspäivään sopii ennakkoon tehty WorkPlace Big Five Profile™ – analyysi, joka kuvaa osallistujan persoonan liittyviä luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita. Analyysistä saat välineitä myyntityöhösi ja kasvatat itsetuntemustasi.

Kenelle? Myyntikoulutus ja sen eri sisällöt sopivat sekä yrittäjille että asiantuntijaorganisaatioille. Voit varata maksuttoman sparrausvartin tästä linkistä: https://valmennusvuosikello.fi/ajanvaraus/

Miksi, miksi myynti tökkii koulutuksissa on kaksi valmentajaa!

Toinen heistä on Reijo Mylläri myynnin ja johtamisen asiantuntija Novetos Oy:stä, tutustu Reijoon tästä: https://www.novetos.fi/asiantuntijat/reijo-myllari. Johtava teema Reijon toiminnassa on tuottaa ihmisille tuloa ja iloa. Tämän toteuttamista tukee hänen perehtymisensä erilaisten mentaalisten ja tunneperäisten esteiden poistamiseen, sekä tunneälytaitojen kehittämiseen.

Toinen on Teila Tanner-Heikkilä työyhteisövalmentaja, tutustu Teilaan tästä: https://valmennusvuosikello.fi/teila-2/. Johtava teema Teilan toiminnassa on työelämätaitojen seuraava taso, jossa tietoisuus- ja metataidot tukevat substanssitaitojen rinnalla työn tekemisen tapoja.

o

MUUTOSVALMENNUS

Tietoinen toimija – resilienssi työelämässä

Tarvitsemme yhä enemmän taitoa reagoida toimintaympäristömme muutoksiin tavoilla, jotka tukevat päämääriämme myös intohimon, kutsumuksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Opi poistamaan ajattelusi taustalla olevia esteitä ja löydä osaamistasi tukeva Can do -asenne tekemiseen.

Muutoskyvykkäissä organisaatioissa on kolme ylivoimaista ominaisuutta: toimintakyky, toipumiskyky ja sopeutumiskyky.

”Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen ja läsnäolemisen taito asiakasrajapinnassa.” – Pirjo K. Kuusela, Nordea Finland

Resilienssi työelämässä -valmennus on kolmivaiheinen ja se tukee muutoskyvykkyyttä, itsetuntemusta ja voimaantumista:

 1. Neljän viikon verkkovalmennuksessa opit ajattelun ja tekemisen energiadynamiikasta. Löydät tapoja kohdistaa huomiosi asioihin, jotka tukevat työtäsi, arvojasi ja uratavoitteitasi.
 2. Lähivalmennuspäivissä (tarvittaessa etävalmennus) ratkaisemme kysymysten ja harjoitusten avulla ajankohtaisia haasteita yhdessäluovilla tavoilla. Päivä vahvistaa yhteistä tekemisen tapaa, aktiivisuutta ja sitoutumista. Sen sisältö ja laajuus räätälöidään tarvekohtaisesti.
 3. Henkilökohtaisessa valmennuksessa (tarvittaessa etävalmennus) syvennämme verkkovalmennuksen Opit luomaan uusia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja, jotka tukevat tietoista ja aktiivista toimijuutta.

Resilienssi työelämässä -valmennus on suunnattu asiantuntijaorganisaatioihin sekä yrittäjille. Tietoinen toimijuus tuo luottamusta ja aktiivisuutta yhdessä tekemiseen, vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa meitä luomaan uusia vuorovaikutusta lisääviä ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja. 

Tutustu videoon Tietoisella toimijuudella resilienssiä työelämään linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=641naHkVqxo

Tietoinen toimija – resilienssi työelämässä -valmennuksessa on kaksi valmentajaa: Heljä Ora (MacMentor Oy) ja Teila Tanner-Heikkilä. Olemme tämän vuoden alussa perustaneet blogisivuston Tietoinen toimija. Sieltä löytyy lisää tietoa meistä ja kirjoituksistamme. Tutustu linkistä:  https://tietoinentoimija.fi/

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa toimintaympäristössä.

FAKTARUUTU  

Tämä valmennus pohjautuu Työsuojelurahaston yhteiskehittelyprojektiin: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessiin,  joka tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen.

Sen perustana on tutkimus- ja kokemusaineiston pohjalta syntynyt Yhdessäluomisen ote, Co-Creative Process®Inquiry (väitös Takanen 2013), Tekesin rahoittama palvelumuotoiluhanke: 12 Tulevaisuuden taitoa (1-6/2017) sekä Työsuojelurahaton rahoittama tuotteistushanke (10/2017 – 2/2018): Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -palveluprosessi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin linkistä: https://www.tsr.fi/documents/20181/860652/117319-loppuraportti-Tulevaisuuden+Taitoja+Loppuraportti+7.3.2018.pdf

Tietoinen mieli käsittelee tietoa 40-50 bittiä sekunnissa ja intuitiivinen mieli 11 miljoonaa bittiä sekunnissa.

Intuitiokoulutus

Opi havainnoimaan intuitiota tiedon rinnalla

Luovuus ja työnilo kulkevat käsi kädessä. Kun digitalisaatio, automatiikka ja robotiikka tehostavat toimintaa, niin niiden rinnalle tarvitsemme osaavia ja työstään innostuneita ihmisiä. Ihmistaidot ja Can do- asenne korostuvat.

”Kirkkaan intuition ja terävän päättelyn yhdistäminen on valttikortti työelämässä.”- Asta Raami, Intuitiosta väitellyt tutkija

Intuitiokoulutuksessa kehität luovaa ajattelua, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. 

 1. Opit, kuinka löydät uusia ratkaisuja nopeammin. Intuitiokoulutuksessa työskentelemme kysymysten avulla. Yhdessäluovilla työskentelytavoilla mahdollistamme hyvän yhteistyön tietoisen- ja ei-tietoisen ajattelun välille. Käytämme harjoituksissa erilaisia tietämisen tap0oja, jotka tukevat: älyllisen, tunne-, intuitio- ja kehotietämien eri muotojen yhdistymistä.
 2. Havainnointi ja erottelukyky kehittyvät. Tiedostat paremmin, mihin asioihin ympärilläsi reagoit. Opit, kuinka luota tilan olla läsnä, tietoinen ja havainnoiva.
 3. Oikean valinnan kriteerin ei tarvitse olla järkevyys, se voi olla itselle sujuvuus. Löydät helpommin uuden ja selkeän fokuksen tekemiseen, joka tukee tavoitteitasi työssäsi.

Intuitiokoulutus soveltuu TYHY-päiväksi, tiimipäiväksi tai kehittämispäiväksi työyhteisöille. Vahvistamme luovaa ajattelua, ongelmanratkaisu- sekä päätöksentekotaitoja, jotka kaikki tukevat Can do -asennetta, voin ja osaan tietoisuutta.

TEKOÄLY – IHMINEN – KONE

Lähitulevaisuuden tärkeimmät osaamistarpeet ovat suurimmaksi osaksi kognitiivisia taitoja ja ihmistaitoja. Joustavuus, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, luovuus, johtaminen ja yhteistyö ovat kaikki välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa, vaikka tulevaisuuden toimialat ovatkin teknologiaan painottuneita. Tasapaino ihmisten ja koneiden välillä on tärkeä säilyttää. Ihmistaidot nousevat tutkimuksissa jatkuvasti korkeimmalle, vaikka koodaus ja ohjelmointi onkin entistä relevantimpaa.

Lähdehttps://www.finanssialalle.fi/opintomateriaalit/tulevaisuuden-finanssiala/tulevaisuuden-osaamistarpeet.html

hyvinvointivalmennus

Hyvinvointitaidot osaksi tulevaisuuden työtä

Stressikuplasta hyvinvointiin: Työyhteisö- tai yksilövalmennus

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jolla on suora yhteys asiakastyytyväisyyteen ja tulokseen. Stressi ja työpahoinvointi vaikuttavat negatiivisesti niin työpaikan ihmissuhteisiin, vuorovaikutukseen, viihtyvyyteen kuin myös sairauspoissaoloihin.

Stressikuplasta hyvinvointiin on valmennus, jossa yhdeksän eri avaimen avulla löydät hyvinvointia, tavoitteitasi ja tekemistäsi tukevia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja (työ)arkeen.

Valmennuksen sisältö

 1. Millä energialla ja voimavaraoilla teet töitä? Herättelevä luento, joka sisältää esimerkkejä stressin, palautumisen ja voimavarojen tärkeydestä. Kesto 1,5 h tai 3 x 30 min
 2. Motivaatio ja osaonnistumiset: Harjoitellaan, kuinka otat tavoitteitasi ja tekemistäsi tukevan onnistumisen kaavan käyttöön. Kesto 1,5 h tai 3 x 30 min
 3. Miten kasvatat itsetuntemustasi ja lisäät itseluottamustasi? Luodaan kasvunalusta oman hyvinvoinnin johtamiseen. Kesto 1,5 h tai 3 x 30 min

Toteutus

 • Etävalmennus, joka sisältää sopivasti faktaa, inspiroivia arjen esimerkkitarinoita, mikrorentoutuksia sekä harjoituksia, joita voi lähteä soveltamaan (työ)arjessa.
 • Valmennus koostuu kolmesta eri teemasta, joissa jokaisessa käydään läpi kolme hyvinvoinnin avainta.
 • Yhden 1,5 h tai 3 x 30 min valmennuksen hinta on työyhteisölle 900 € + alv 24 %.
 • Henkilökohtainen valmennus kesto 3 x 1,5 h räätälöidään sinun tarpeisiisi. Pyydä tarjous!

“Stressivalmennus antoi minua valmiudet siirtää oivallukseni heti käyttöön: Olen parantanut ajanhallintaani. Stressi on vähentynyt, kun olen oppinut priorisoimaan ja delegoimaan asioita paremmin.” – Työjohtaja rakennusalalta

Valmennuksen tukena kolmen vuorokauden Firstbeat Hyvinvointianalyysi 1,5 h palautevalmennuksella. Mittauksesta saat tietoa stressin ja palautumisen tasapainosta. Onko sinulla päivän aikaista palautumista? Mikä on yöunesi laatu ja määrä? Liikutko riittävästi? Mikä on kuntotasosi? Mittauksen hinta on           220 €/hlö + alv 24 %. Pyydä tarjous isommalle ryhmälle

Verkkovalmennus: Stressivalmentaja Miia Huitin tuottama digivalmennus: Stressi voimavaraksi -verkkokurssi tai meidän yhteisvalmennus. Miian verkkokurssin voit ostaa omaksesi täältä: https://www.osaango.academy/courses/stressi-voimavaraksi?ref=957b7a

Huippusuoritus on hyvinvoinnin sivutuote

Copyright 2021 Valmennus Vuosikello

Henkilökohtainen valmennus – coachaus

Tarvitsetko tukea (työ)elämän muutostilanteisiin?                   Näköalattomuus ja pelko syövät toimintakykyä. Henkilökohtainen valmennus innostaa, kannustaa ja rohkaisee sinua toimimaan tuloksellisesti ja voimavarakeskeisesti.

Löydä Can do -asenne tekemiseen: Opi poistamaan esteitä onnistumisen tieltä

 • Tarvitsetko sparrausta palvelusi tuotteistamiseen tai myyntiin?
 • Oletko ristiriidan keskellä, muutostilanteessa? Onko sinulla tarvetta selkeyttää ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteittasi?
 • Oletko miettimässä seuraavaa siirtoa: uutta ammattia, yrittäjäksi ryhtymistä, eläkkeelle siirtymistä? Päässäsi pyörii erilaisia vaihtoehtoja ja haluat hahmottaa kokonaisuuden paremmin.
 • Elätkö ruuhkavuosia? Tarvetta sovittaa yhteen perhe- ja työarki ja löytää tasapaino velvollisuuksien ja voimavarojen välille.

Yksilövalmennuksessa saat rohkeutta ja valmiuksia viedä muutoksia eteenpäin tietoisemmin ja uudella asenteella. Löydät vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota sinulle tärkeiden päämäärien saavuttamiseen.

Tarvittaessa valmennuksen alussa ja lopussa Voimavarakartoitus© tai kolmen vuorokauden Firstbeat Hyvinvointianalyysi.  

Valmennus, joko työpaikallasi tai sopivalla etäyhteydellä (esim. Zoom, Skype, Whatsapp).

Tarvetta sparraukseen

REFERENSSSI: YRITTÄJÄ, MYYNTIVALMENTAJA

“Tietoinen, itsenäinen ajattelu on sekä vahvuus että este. Kun asiantunteva ohjaaja auttaa ajattelussa, pääsee esteiden ohi ja näkee selkeämmin ja kauemmaksi, myös oman itsen sisällä.”

“Edellä kuvatut asiat avautuivat selkeämmin itselleni, kun sain mahdollisuuden tarkastella tekemistäni, niiden suuntaa ja päämääriä yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Testattu menetelmä ja asiantunteva ohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa ”ajattelijaa” selkeyttämään tekemistensä taustoja. Hän toi näkyväksi niitä syitä, miksi toimin kuten toimin. Selkeyttämisen ja jäsentymisen kautta vahvistuivat näkemykset siitä, että ne perusteet joiden mukaan olen toimintaani suunnannut, ovat minulle tärkeitä ja oikeaksi kokemiani.

Sain siis vahvistusta toiminnalleni, tekemisteni eettisille perusteille, poistin epäilyksiin käyttämääni energiaa, ja lähdin entistä voimaantuneemmin jatkamaan matkaani. Jäin myös miettimään sitä, kuinka paljon tämän prosessin avulla voisi tehostaa erilaisten yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Hieno, turvallinen ja vaikuttava valmennus!”

Varaa valmennus

Teila Tanner-Heikkilä

teila@valmennusvuosikello.fi

tai puhelimitse: 040 588 9454