Kasvuvoimaa & Rohkeutta muutoksiin

Oletko jumissa? Yksilövalmennuksessa saat välineitä muutoksen läpivientiin. 

Henkilökohtainen sparraus - mentorointi

Haluatko onnistua muutoksessa? Mentoroinnissa saat tukea (työ)elämän muutostilanteisiin.

Henkilökohtainen sparraus mahdollista ajattelun, tunteen, tahdon ja toiminnan suuntaamisen kohti sinulle merkityksellisiä tavoitteita.

Kenelle?

Oletko ristiriidan keskellä, elämän taitekohdassa, muutostilanteessa? Onko sinulla tarvetta selkeyttää ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteittasi?

Mentoroinnissa on kyse elämään liittyvistä perusasioista: Työelämän ja vapaa ajan tasapainosta, ammattilaisena kehittymisestä, uratavoitteista sekä ihmisenä kasvamisesta. Kuka minä olen? Miksi haluan tulla?

Onnistunut muutos lähtee ajatusten, asenteen, tunteiden ja minäkuvan paremmasta tiedostamisesta.

Mentorinasi autan sinua tekemään valintoja Can do -asenteella: osaan, voin, tahdon ja pystyn.

Valmennuksen hyödyt

  • Lisäät itsetuntemustasi
  • Johdat itseäsi
  • Tunnistat paremmin sisäiset voimavarasi ja osaamisesi
  • Löydät aikaansaamistasi tukevan Can do – asenteen tekemisen

Miksi henkilökohtainen sparraus/mentorointi?

 

Sparrauksessa murrat mentaalisia esteitäsi  

✔  Yliajattelu ja kriittisyys, vievät toimintakykyä ja muutos voi jäädä haaveeksi. 

✔  Mistä voit vapautua? Opit tiedostamaan paremmin taustalla olevia ajatuksia, tunteita ja tarpeitasi.

 

Oletko miettimässä seuraavaa siirtoasi? Uutta ammattia, uraa, yrittäjäksi ryhtymistä, eläkkeelle siirtymistä…

✔  Päässäsi pyörii erilaisia vaihtoehtoja ja haluat hahmottaa kokonaisuuden paremmin.

✔  Saat rohkeutta ja valmiuksia viedä muutosta eteenpäin tietoisemmin ja uudella asenteella.

 

Elätkö ruuhkavuosia? 

✔  Onko sinulla tarvetta sovittaa yhteen perhe- ja työarki ja löytää tasapaino velvollisuuksien ja voimavarojen välille?

✔  Mentoroinnissa löydät välineitä itsen hyvään johtamiseen ja itsetuntemukseen

 

Tarvitsetko apua palvelusi tuotteistamiseen tai selkeyttä missiosi kirkastamiseen?   

✔  Mitä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä  

✔  Löydät punaisen langan tekemiseesi

 

”Uskomuksista tulee ajatuksia. Ajatuksista tulee sanoja.
Sanoista tulee tekoja.
Teoista tulee tapoja.
Tavoista tulee arvoja.
Arvoista tulee kohtalo"
– Mahatma Gandhi

Yksilövalmennuksessa saat rohkeutta ja valmiuksia viedä muutoksia eteenpäin tietoisemmin ja uudella asenteella.

Löydät vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota sinulle tärkeiden päämäärien saavuttamiseen.

Mikä on sinulle sopiva valmennusmuoto? Livenä vai etänä?

Mielentaidot ovat muutoskyvykkyyden vahvistajina yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista.

Referenssi – yrittäjä, myyntivalmentaja

 

“Tietoinen, itsenäinen ajattelu on sekä vahvuus että este. Kun asiantunteva ohjaaja auttaa ajattelussa, pääsee esteiden ohi ja näkee selkeämmin ja kauemmaksi, myös oman itsen sisällä.”

”Edellä kuvatut asiat avautuivat selkeämmin itselleni, kun sain mahdollisuuden tarkastella tekemistäni, niiden suuntaa ja päämääriä yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Testattu menetelmä ja asiantunteva ohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa ”ajattelijaa” selkeyttämään tekemistensä taustoja. Hän toi näkyväksi niitä syitä, miksi toimin kuten toimin. Selkeyttämisen ja jäsentymisen kautta vahvistuivat näkemykset siitä, että ne perusteet joiden mukaan olen toimintaani suunnannut, ovat minulle tärkeitä ja oikeaksi kokemiani.

Sain siis vahvistusta toiminnalleni, tekemisteni eettisille perusteille, poistin epäilyksiin käyttämääni energiaa, ja lähdin entistä voimaantuneemmin jatkamaan matkaani. Jäin myös miettimään sitä, kuinka paljon tämän prosessin avulla voisi tehostaa erilaisten yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Hieno, turvallinen ja vaikuttava valmennus!”