Search

Yksilövalmennus - Mental Training

Oletko jumissa? Yksilövalmennuksessa saat välineitä muutoksen läpivientiin. Löydät selkeyttä ja motivaatiota tekemiseen.

Kenelle? Henkilökohtainen sparraus

Oletko ristiriidan keskellä, elämän taitekohdassa, muutostilanteessa? Onko sinulla tarvetta selkeyttää ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteittasi?

Sparrauksessa on kyse elämään liittyvistä perusasioista: Työelämän ja vapaa ajan tasapainosta, ammattilaisena kehittymisestä, uratavoitteista sekä ihmisenä kasvamisesta. Kuka minä olen? Miksi haluan tulla?

Onnistunut muutos lähtee liikkeelle omien tarpeiden tunnistamisesta. Itsensä, oman toimintansa, ajatusten, tunteiden ja motivaation paremmasta tiedostamisesta.

Mentorinasi autan sinua johtamaan itseäsi ja tekemään valintoja Can feel – Can do -asenteella: osaan, voin, tahdon ja pystyn.

Valmennuksen hyödyt

  • Selkeytät fokuksen ja löydät merkitystä tekemiseen.
  • Kasvatat itsetuntemustasi ja henkistä suorituskykyäsi.
  • Opit luottamaan tekemiseesi ja valintoihisi.
  • Tunnistat paremmin sisäiset voimavarasi ja osaamisesi.
  • Löydät aikaansaamistasi tukevan Can feel – Can do – asenteen arkeesi.

Miksi? Henkilökohtainen sparraus

Sparrauksessa tunnistat mentaalisia esteitäsi  

✔ Tunnistat ajattelusi laadun. Yliajattelu, negatiivisuus ja kriittisyys vievät toimintakykyäsi ja tulos kärsii.

✔ Mistä voit vapautua? Opit tiedostamaan tarpeesi ja sen taustalla olevia ajatuksia, tunteita ja toimintatapojasi.

 

Unelmoitko jostakin uudesta? Oletko miettimässä seuraavaa siirtoasi? Uutta ammattia, uraa, yrittäjäksi ryhtymistä, eläkkeelle siirtymistä…

✔ Mielessäsi on erilaisia vaihtoehtoja ja haluat hahmottaa kokonaisuuden paremmin.

✔ Mentoroinnissa saat rohkeutta ja tilaa hahmottaa ja viedä muutosta eteenpäin tietoisemmin ja onnistujan asenteella.

 

Elätkö ruuhkavuosia? 

✔ Onko sinulla haasteita sovittaa yhteen perhe- ja työarki? Stressi ja kiire vievät voimavarojasi ja pinna on kireällä.  

✔ Hyvinvointivalmennuksessa löydät välineitä itsen hyvään johtamiseen ja tunnistat paremmin rajasi.

 

Tarvitsetko apua palvelusi tuotteistamiseen tai myyntiin?

✔ Kymmenien vuosien myynti- ja tuotteistamiskokemuksellani, autan sinua selkeyttämään ja kirkastamaan tuotteesi tai palvelusi hyödyt kohderyhmällesi.

✔ Opit, mitä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä?

 

Tarvitsemme enemmän uskoa ja rohkeutta muutosten läpiviemiseen

”Uskomuksista tulee ajatuksia.
Ajatuksista tulee sanoja. 
Sanoista tulee tekoja.
Teoista tulee tapoja.
Tavoista tulee arvoja.
Arvoista tulee kohtalo.”
– Mahatma Gandhi

Meidän on tunnettava itsemme ja ymmärrettävä, jotta voimme paremmin johtaa itseämme ja muita.

Yksilövalmennuksessa saat rohkeutta ja valmiuksia viedä muutoksia eteenpäin tietoisemmin ja onnistujan asenteella. Löydät vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota sinulle tärkeiden päämäärien saavuttamiseen.

Mikä on sinulle sopiva valmennusmuoto? Livenä vai etänä?

Referenssi – yrittäjä, myyntivalmentaja

 

“Tietoinen, itsenäinen ajattelu on sekä vahvuus että este. Kun asiantunteva ohjaaja auttaa ajattelussa, pääsee esteiden ohi ja näkee selkeämmin ja kauemmaksi, myös oman itsen sisällä.”

”Edellä kuvatut asiat avautuivat selkeämmin itselleni, kun sain mahdollisuuden tarkastella tekemistäni, niiden suuntaa ja päämääriä yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Testattu menetelmä ja asiantunteva ohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa ”ajattelijaa” selkeyttämään tekemistensä taustoja. Hän toi näkyväksi niitä syitä, miksi toimin kuten toimin. Selkeyttämisen ja jäsentymisen kautta vahvistuivat näkemykset siitä, että ne perusteet joiden mukaan olen toimintaani suunnannut, ovat minulle tärkeitä ja oikeaksi kokemiani.

Sain siis vahvistusta toiminnalleni, tekemisteni eettisille perusteille, poistin epäilyksiin käyttämääni energiaa, ja lähdin entistä voimaantuneemmin jatkamaan matkaani. Jäin myös miettimään sitä, kuinka paljon tämän prosessin avulla voisi tehostaa erilaisten yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Hieno, turvallinen ja vaikuttava valmennus!”