(Kuva: Pixabay.com)

  • Kyky pysähtyä ja päästää irti
  • Kyky tiedostaa omia tunteita ja tarpeita
  • Kyky kohdata itsensä ja muut sekä luoda yhteinen tila
  • Kyky yhdessäluomiseen ja reflektioon
  • Kyky erilaisiin tietämisen tapoihin (tiedollinen, intuitiivinen, tunteellinen, kehollinen, visuaalinen)

#yhdessäluominen #tulevaisuudentaidot #tietoinentoimijuus