Miten menestymme tiiminä, kasvamme ja tuemme toisiamme yksilöinä ja yhdessä?

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla -kehittämisprosessi on yhtäaikaisesti käytänteiden uudistamista, itsensä johtamista ja työroolin uudistamista.

Fokus on työyhteisön muutoskyvykkyydessä. Prosessi tukee uudistumista, työyhteisön kykyä oppia ja kehittää yhdessä tulevaisuuden taitoja ja osaamista.

Palvelu sopii asiantuntija- ja myyntiorganisaatioihin:

  • kun halutaan vahvistaa asiakaskokemusta, parantaa vuorovaikutusta ja yhdessä tekemisen taitoja
  • kun halutaan uudistaa toimintakulttuuria, kehittää tiimien toimintaa ja luoda monipuolisempia toimintamalleja työhön
  • kun halutaan synnyttää uutta osaamista, kehittää johtamista, palvelu- ja/tai asiakaskokemusta
  • kun halutaan vahvistaa itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoja
  • kun halutaan selkeyttää tavoitteita, luoda yhteisiä pelisääntöjä ja vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja tulokselliseen toimintaan
  • kun halutaan johtaa ja tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia esim. henkilöstötyytyväisyysmittausten  jälkeen.

Uutta: Yhdessä luotu arvokompassi vahvistaa yhteistä tekemisen tapaa, suuntaa ja sitoutumista. Kompassityöskentely tulevaisuuden taidoilla tuo arvot, vision ja tavoitteet aidosti kaikkien toimintaa ohjaavaksi orientaatioksi.

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla -kehittämisprosessi

Työskentelemme Yhdessäluomisen otteella, joka mahdollistaa siirtymän reaktiivisista ja proaktiivisista toimintatavoista kohti innovatiivisuutta tuottavia koaktiivisia, yhdessä tietoista muutosta luovia toimintatapoja. Näin mahdollistamme uudenlaisen suhteen rakentumisen työhön, työympäristöön ja tulevaisuuden taitoihin, joista monet perustuvat tietoiselle ajatus-ja toimintatapojen reflektoinnille ja yhteisölliselle vuorovaikutukselle.

Osallistujilla on käytössä Tulevaisuuden taidot -työkirja, joka toimii taitojen harjoittamisen työvälineenä: ohjaa, innostaa, syventää oppimista ja reflektointitaitoja.

Kehittämisprosessissa työskentelemme työpareina, kaksi valmentajaa sekä sisäinen työpari organisaatiosta. Näin prosessi jalkautuu hyvin organisaation arjen toiminnaksi.

Kiinnostuitko? Kestävässä kasvussa ihmiset ovat keskiössä. Kehittämisprosessiin on mahdollisuus hakea rahoitusta Työsuojelurahastosta. Ota yhteyttä Teilaan, niin kerron lisää.

Osallisuus, yhdessä tekeminen ja kokeilukulttuuri

Olen havainnut hankkeen aikana, kuinka suuri merkitys vuorovaikutuksella, luottamuksella ja avoimuudella on siihen, miten tiimi toimii, kohtaa, kehittää ja kokeilee asioita yhdessä. Se mitä yhteisestä tekemisestä kiteytyy, on suorassa yhteydessä siihen, miten osaamme kuunnella ja olla läsnä niin itselle kuin toisille.

Tärkein tulevaisuuden metataito voisi olla vapautuminen. Jatkuva kehittäminen ei aina synnytä syvää uudistumista tai aidosti uudenlaisia innovaatioita. Kun tunnistamme mistä on aika vapautua ajatus-ja toimintamallien tasolla, pystymme luomaan tilan jossa uusi voi syntyä – ja jossa uudistumme itse.

____________________________________________________

Lue lisää palveluprosessin taustoista

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden -prosessi tarjoaa taitoja tulevaisuuden kohtaamiseen. Sen perustana on tutkimus- ja kokemusaineiston pohjalta syntynyt Yhdessäluomisen ote, Co-Creative Process®Inquiry (väitös Takanen 2013), Tekesin rahoittama palvelumuotoiluhanke: 12 Tulevaisuuden taitoa (1-6/2017) sekä Työsuojelurahaton rahoittama tuotteistushanke (10/2017 – 2/2018): Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -palveluprosessi.

Katso hankkeen loppuraportti. (Linkki: http://www.cocreativeprocess.org/wp-content/uploads/2018/03/Loppuraportti.pdf )

Copyright 2018 Valmennus Vuosikello