Yksilövalmennus, coaching

Miten pääset parempiin tuloksiin?

Mitä koet itsellesi tärkeäksi ja innostavaksi?

Yksilövalmennus, personal coaching, on sinulle, joka haluat:

  • kirkastaa ja selkeyttää henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteittasi (esim. yrittäjyys, uramuutos, elämäntapamuutos…)
  • kehittyä esimiehenä, lisätä itsetuntemusta ja itsenä johtamisen taitoja,
  • vahvistaa sisäistä motivaatiota, tietoisuus- ja intuitiotaitoja,
  • löytää oman hyvinvointia tukevan voimavaratasapainon ja palautua paremmin ja (esim. stressinhallinta, uni, rentoutuminen).
Fokus ja selkeä tekemisen intentio auttaa 

Millaisia tuloksia työmme synnyttää? Kiireen keskellä on keskeistä onnistua fokusoimaan ajankäyttö asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Onko mielessäsi avoimia, ratkaisemattomia asioita, ristiriita tavoitteiden ja todellisuuden välillä?

Olemme aina uudessa aloituspisteessä
Kirkas tekemisen intentio

Uudistumiskyky on taito, joka auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa. Löydä vaihtoehtoisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja motivaatiota omien tärkeiden päämäärien saavuttamiseen.

Tiedostamalla taustalla vaikuttavat ajatukset, tunteet ja tarpeet opit toimimaan tietoisesti, tietoisina toimijoina, uudessa suhteessa itseen ja toisiin. 

Lähdetään yhdessä kirkastamaan tavoitteitasi! Ota yhteyttä Teilaan 

Mittaus valmennuksen tukena

Valmennuksen alussa ja lopussa Valmennus Vuosikellon Voimavarakartoitus © sekä tarvittaessa kolmen/viiden vuorokauden Firstbeat Hyvinvointikartoitus. Linkki:  Stressikuplasta hyvinvointiin

Referensssi: Yrittäjä, myyntivalmentaja

Tietoinen, itsenäinen ajattelu on sekä vahvuus että este. Kun asiantunteva ohjaaja auttaa ajattelussa, pääsee esteiden ohi ja näkee selkeämmin ja kauemmaksi, myös oman itsen sisällä.

Edellä kuvatut asiat avautuivat selkeämmin itselleni, kun sain mahdollisuuden tarkastella tekemistäni, niiden suuntaa ja päämääriä yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Testattu menetelmä ja asiantunteva ohjaaja, jonka tehtävänä oli auttaa ”ajattelijaa” selkeyttämään tekemistensä taustoja. Hän toi näkyväksi niitä syitä, miksi toimin kuten toimin. Selkeyttämisen ja jäsentymisen kautta vahvistuivat näkemykset siitä, että ne perusteet joiden mukaan olen toimintaani suunnannut, ovat minulle tärkeitä ja oikeaksi kokemiani.

Sain siis vahvistusta toiminnalleni, tekemisteni eettisille perusteille, poistin epäilyksiin käyttämääni energiaa, ja lähdin entistä voimaantuneemmin jatkamaan matkaani. Jäin myös miettimään sitä, kuinka paljon tämän prosessin avulla voisi tehostaa erilaisten yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Hieno, turvallinen ja vaikuttava valmennus!