Minkälainen stressin ja palautumisen tasapaino tukee hyvinvointiasi?

Hyvinvointihaasteet ovat yhä enemmän jaksamiseen, itsetuntemukseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä valmiuksia.

Tässä valmennuksessa oivallat ja opit tunnistamaan, mikä on sinua motivoiva tapa tukea omaa hyvinvointiasi ja löytää dynaaminen tasapaino stressin, palautumisen ja voimavarojen välille.

Yksilöllinen Firstbeat -hyvinvointimittaus konkretisoi nykytilan  

Saat mittauksesta konkreettista tietoa omasta hyvinvoinnistasi ja miten palaudut työpäivästäsi. Mittaus auttaa tunnistamaan mm. minkälainen stressin ja palautumisen tasapaino tukee voimavaratasapainoasi, mitkä asiat aiheuttavat stressiä ja mikä on yöunesi laatu ja määrä.

Kyky vapautua stressiä luovista tavoista ja uudistaa ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja ovat hyvinvoinnin ja työkyvyn edellytys.

Valmennuksessa opit tuomaan omat hyvinvointia tukevat tavoitteet keskiöön hyvinvointikompassin avulla

Opit tunnistamaan ja vapautumaan stressiä luovista tavoista ja löydät motivoivia tapoja viedä hyvinvointia, vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisääviä ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja (työ)arkeen. Kompassityöskentely lisää itsetuntemusta ja toimii itsereflektoinnin välineenä. Opit paremmin tunnistamaan omat toimintaasi ohjaavat motiivit ja tarpeet.

Kompassityöskentely on auttanut minua keskittymään paremmin tärkeisiin asioihin ja on parantanut ajanhallintaani. Stressi on vähentynyt, kun olen oppinut priorisoimaan ja delegoimaan asioita.

Stressikuplasta hyvinvointiin on itseohjautuvuutta ja tietoista toimijuutta lisäävä valmennus tiimeille, johtoryhmille, organisaatioille, yrittäjille sekä yksilöille. Valmennus on joko:

  1. itsetuntemusta ja yhteishenkeä lisäävä TYHY-päivä (3 h tai 6 h) tai
  2. kolmen kuukauden hyvinvointitaitoja ja tietoista toimijuutta tukeva valmennuskokonaisuus (4 x 3 h) tai
  3. yksilö-/ryhmävalmennus (1,5 h tai 3 h).

Investoi työhyvinvointiin ja tilaa stressistä hyvinvointiin valmennus. Ota yhteyttä Teilaan 

Hyvinvointitaidot näkyvät asiakas- ja myyntityössä

Tutkimusten mukaan työyhteisön hyvinvoinnilla ja vuorovaikutuksella on selkeä vaikutus työn tuottavuuteen. Työhyvinvoinnin johtamisen tuotot ovat yrityksille jopa kuusi kertaa suuremmat kuin kustannussäästöillä aikaansaadut tuotot.

Mittaus konkretisoi nykytilan: Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyneistä 95 % suosittelee ja 85 % kokee tehokkuutensa lisääntyneen   (Lähde: Firstbeatin asiakastyytyväisyyskyselyt)

UUTTA! Innostava ja intensiivinen yhteisvalmennus stressivalmentaja Miia Huitin kanssa. Tässä 3 h vuorovaikutteisessa valmennuksessa saat sopivasti tietoa stressin syistä, teemme harjoituksia ja saat käyttöösi stressinhallintatyökaluja, joilla voit palautua ja rentoutua paremmin. Tilaa yhteisvalmennus jo tänään Teilalta tai Miialta. https://www.miiahuitti.fi/valmennukset

Copyright 2019 Valmennus Vuosikello