Mitä koen itselleni tärkeäksi ja innostavaksi?

Työyhteisön kehittäjänä ja valmentajana olen kiinnostunut tulevaisuuden osaamisesta, itsetuntemuksesta, yhdessä luovasta vuorovaikutuksesta sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Tuotteistimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa keväällä 2018 asiakaslähtöisen palvelukonseptin: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella. Palvelu edistää tulevaisuuden taitojen sekä tietoisen toimijuuden syntymistä suomalaisessa työelämässä ja työyhteisöissä.

Hanke vahvisti kokemustani siitä, että ihmisistä itsestään käsin tapahtuva uudistuminen sekä yhdessä oppiminen sitouttaa ja mahdollistaa ajattelu- ja toimintatapojen uudistumisen ja auttaa luomaan mahdollistavia, eläviä käytänteitä arjen työhön.

Työelämän muutoksessa on tärkeä tunnistaa yhteiset tavoitteet ja vahvistaa yhdessä tekemisen tapoja ja käytänteitä.

Kohti uudistumista ja kestävää kasvua  

Isossa roolissa työssäni on kyky ymmärtää asiakkaideni tarpeita ja nykypäivän muuttuvia vaatimuksia. Tässä auttaa pitkä kokemukseni liike-elämässä. Olen toiminut myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun asiantuntijatehtävissä mm. IT-alalla, lääke- ja painoteollisuudessa sekä media- ja mainostoimistossa.

Olen visionääri, uudistaja ja innostaja. Muutos mahdollistaa kasvun ja tätä ajatusta tukee mottoni: Merkitys syntyy halusta uudistua, kehittää ja innovoida. Arvostan luottamusta, ihmisyyttä ja rehellisyyttä. Lähdin viisitoista vuotta sitten työn ohessa kehittämään valmentajataitojani ja kouluttauduin mm. yhdessäluomisen mahdollistajaksi (CCPI), Firstbeat-asiantuntijaksi, NLP Traineriksi, rentoutusohjaajaksi sekä Personal Coachiksi.

Uskon, että tulevaisuuden työelämätaidoilla vaikutamme ja vahvistamme yksilön ja työyhteisön itseohjautuvuutta, mahdollistamme aktiivista, tietoista toimijuutta työelämän muuttuvassa ympäristössä.

Parantamalla kohtaamisten laatua, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemisen taitoja, synnytämme uutta osaamista ja vahvistamme työyhteisön yhteistä kykyä suunnata tulevaisuuteen.

Suunnataan tavoitteet ja toiminta sille seuraavalle kasvun kehälle.

Teila Tanner-Heikkilä
teila@valmennusvuosikello.fi
puh. 040 588 9454

Copyright 2018 Valmennus Vuosikello

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneitani: