Tiimin yhteinen kehittämispäivä

– Inspiraatiota ja oivallusta matkalle tulevaisuuteen            

Haluathan uutta voimaa, osaamista ja inspiraatiota tiimiisi? Päivän fokus on tulevaisuuden taidossa. Tutkimme taitoja 12 yhdessäluomisen voiman avulla, joilla kaikilla on suhde toisiinsa. Yhdessäluovilla ja eri tietämisen tavoilla luomme merkityksiä, selkeyttä, sisältöjä ja sanoituksia voimille, joista kehkeytyy juuri teidän kasvuvoimaanne tukevia tulevaisuuden taitoja.

Löydämme uusia tapoja havainnoida, tietää, tuntea, toimia sekä synnyttää luovuutta ja intuitiota. Työskentelytavat tukevat älyllisen, tunne-, intuitio ja kehotietämisen eri muotojen yhdistymistä. Samalla vahvistuvat ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tietoiseksi tuleminen.

Koneet ja tekoäly auttavat tulevaisuuden työelämässä, mutta eivät korvaa ihmistä kaikessa. Ihmisen luovuutta ja kykyä analyyttiseen ajatteluun tullaan aina tarvitsemaan. Tiedon analyysiin tarvitaan sekä tulkintaa, tunnetaitoja että päättelyä – eettistä ymmärrystä unohtamatta. Näitä taitoja kehitämme koulutuksessa.

Löydetään yhdessä uutta selkeyttä, intuitiota ja luovuutta

Tämä valmennus sopii niille kokeilunhaluisille tiimeille, ryhmille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää tulevaisuuden taitoja. Uudistamme yhdessä tekemisen ja ajattelun tapoja, vapaudumme liiasta kontrollin ja hallinnan tarpeesta ja luomme tilaa luovuudelle, intuitiolle ja tietoisuustaidoille.

Päivän aikana syntyy oivallusten ja kysymysten kautta uusia taitoja. Niiden harjoittaminen arjen työssä vahvistaa tietoista toimijuutta, joka tukee itsetuntemusta, laadukasta ajattelua ja toimintaa.

Tulevaisuuden taidoilla vaikutamme yhteiseen kasvuun ja tulokseen: 

  • vahvistamme ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tietoiseksi tulemista yhdessäluovilla tavoilla
  • vahvistamme kykyä olla aiempaa vastuullisempia ja voimaantuneempia toimijoita symbioosissa, jossa kone ja ihminen hyödyntävät omia vahvuuksiaan
  • luomme monipuolisempia ja innovatiivisempia toimintatapoja työhön
  • mahdollistamme kykykapasiteetin laajempaa käyttöä ja itseohjautuvuutta
  • oivallamme uutta liikkuessamme yksityiskohdista kokonaiskuvaan ja takaisin
  • synnytämme hyvän yhteistyön tietoisen ja ei-tietoisen ajattelun välillä
  • tuemme itsetuntemusta, sisäistä motivaatiota, merkityksellistä tekemistä sekä taitoa pysähtyä ja havainnoida sisäistä tilaamme suhteessa itseen ja toisiin.

Näillä taidoilla voimme vastata nopeasti muuttuviin työelämän haasteisiin. Tuemme avointa keskustelukulttuuria, asiakaslähtöisyyttä, kasvuvoimaista uudistumista ja tuloksellisuutta. Synnytämme uutta osaamista ja tiedostamme, mihin voimme yhdessä vaikuttaa.

Ota yhteyttä Teilaan  ja varaa Tulevaisuuden 12 taitoa kolmen tunnin valmennus ensimmäisten joukossa!

Otetaan yhdessä luovuus ja intuitio käyttöön, löydetään halu kokeilla ja vapautetaan uusien oivallusten tila.

Copyright 2018 Valmennus Vuosikello