Tulevaisuus on yhdessä tekemistä

Työyhteisön kehittäjänä ja valmentajana olen kiinnostunut tulevaisuuden osaamisesta. 

Tuotteistimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa keväällä 2018 asiakaslähtöisen palvelukonseptin: Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella. Palvelu edistää tulevaisuuden taitojen sekä tietoisen toimijuuden syntymistä suomalaisessa työelämässä ja työyhteisöissä.

Hanke vahvisti näkemystäni siitä, että yhdessä oppiminen sekä ihmisestä itsestään käsin tapahtuva uudistuminen, on kestävin ja elävin tapa saada aikaan tuloksellista ja laaja-alaista hyvinvointia.

On tärkeää pysähtyä ja tiedostaa: Miten voimme toimia yhtäaikaisesti tuloksellisesti, arvolähtöisesti ja työhyvinvointia synnyttäen?

Ydinasioita työelämän muutoksessa on tunnistaa yhteiset tavoitteet ja vahvistaa yhdessätekemisen tapoja ja käytänteitä. Toimimalla tietoisesti, yhdessäluoden, tietoisina toimijoina, synnytämme uusia ajattelu- ja toimintatapoja, mahdollistavia rakenteita ja yhdessäluovaa toimintakulttuuria.

Kohti uudistumista ja kestävää kasvua                

Valmennusteni ytimessä on luoda aiempaa avoimempia ja keskustelevampia toimintatapoja, joissa on tilaa kysymyksille, vuorovaikutukselle, erilaisille näkökulmille  ja ei-tietämiselle.

Isossa roolissa työssäni on kyky ymmärtää asiakkaideni tarpeita ja nykypäivän muuttuvia vaatimuksia.  Tässä auttaa kokemukseni ja urani liike-elämässä. Olen toiminut myynnissä ja asiantuntijatehtävissä mm. IT-alalla, lääke- ja painoteollisuudessa sekä media- ja mainostoimistoissa.

 ”Näen, että ihmisestä itsestään käsin tapahtuva uudistuminen on kestävin ja elävin tapa saada aikaan tuloksellista kasvua ja laaja-alaista hyvinvointia.”

Työssäni olen visionääri, uudistaja ja innostaja. Minua vie eteenpäin mottoni: Merkitys syntyy halusta uudistua, kehittää ja innovoida. Lähdin kymmenen vuotta sitten kehittämään valmentajataitojani ja kouluttauduin mm. yhdessäluomisen mahdollistajaksi (CCPI), Firstbeat-asiantuntijaksi, NLP Traineriksi sekä rentoutusohjaajaksi.

Minua kuvataan usein rohkeaksi, innovatiiviseksi, sinnikkääksi ja vakuuttavaksi. Osaan innostaa ja viedä asioita kevyellä energialla ja elegantisti eteenpäin. Arvostan hyvää vuorovaikutusta, ihmisyyttä ja rehellisyyttä.

Uskon, että tulevaisuuden taidot ja tietoinen toimijuus tukevat tekemistä, joka yhdistää sisäisen ja ulkoisen motivaation tulokselliseksi toiminnaksi. Suunnataan ajatukset, tunteet, tahto ja toiminta sille seuraavalle kasvun kehälle!

Olethan valmiina luomaa yhdessä uutta?

Teila Tanner-Heikkilä
teila@valmennusvuosikello.fi
puh. 040 588 9454

 

Copyright 2018 Valmennus Vuosikello

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneitani: