Kun haluat kehittää työyhteisön hyvinvointia

Hyvinvointihaasteet ovat yhä enemmän jaksamiseen, itsetuntemukseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä. Organisaatioissa ja tiimeissä on noussut tarve kehittää yhdessä luotuja toimintatapoja ja käytänteitä, joilla vaikutamme kestävään kasvuun ja laaja-alaiseen hyvinvointiin.

Hyvinvointi on dynaaminen tila, opi tekemään parempia valintoja itselle.

Hyvinvointitaidot näkyvät yrityksen tuloksessa.

  1. Mittaamalla ennakoit kuormitustekijät. Firstbeat Hyvinvointimittaus auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset kuormitustekijät työssä- ja vapaa-aikana. Mittaus kertoo kehon voimavaroista ja nostaa esiin asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä. Mitattu tieto motivoi ja auttaa tekemään parempia valintoja >
  2. Johda tiedolla. Saat mittausten tuloksista selkeän ryhmätasoisen koosteen ja sitä tukevan henkilökohtaisen yksilöpalautteen. Tiesitkö, että yrityksesi kilpailukyky on tasan yhtä hyvä kuin henkilöstösi työkyky? On tärkeä tunnistaa nykytilanne ja lähteä yhdessä luomaan työarkea, joka tukee palautumista, edistää työkykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  3. Investoi ja kehitä hyvinvointitaitoja. Palautevalmennuksessa lähdemme tiedostamaan omaa ja/tai ryhmän hyvinvointihaastetta kysymyksen muodossa. Käytämme Yhdessäluomisen otteen nelivaiheista sykliä: tiedostaminen, vapautuminen, kirkastaminen ja harjoittaminen.  Haemme taitoa pysähtyä ja viivästää itsestään selviä vastauksia, joka tukee uudistumista ja auttaa luomaan hyvinvointia tukevia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja.
  4. Varmista tulokset: tilaa seurantamittaus ja -valmennus. Seurantamittaus sitouttaa ja motivoi muutoksiin. Olemme aina uudessa aloituspisteessä. Hyvinvointi on dynaaminen tila ja tämän päivän valinnat näkyvät työvireessä ja tuloksessa. Huippusuoritus syntyy hyvinvoinnin sivutuotteena.

Hyvinvointitaidot parantavat yrityksen tulosta

Valmennuksessa yhdistyy kaksi rinnakkaista ja toisiaan tukevaa prosessia: kehitämme hyvinvointitaitoja ja vahvistamme itsetuntemusta. Opimme yhdessä ja teemme muutoksia yhdessä. Siksi hyvinvointitaidot ovat kustannustehokas tapa vaikuttaa työkykyyn ennakoivasti.

Tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin johtamisen tuotot ovat yrityksille jopa kuusi kertaa suuremmat kuin kustannussäästöillä aikaansaadut tuotot. Henkilöstön hyvinvointi näkyy suoraan yrityksen tuloksessa.

Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyneistä 95 % suosittelee ja 85 % kokee tehokkuutensa lisääntyneen                                                     (Lähde: Firstbeatin asiakastyytyväisyyskyselyt)

Ota yhteyttä Teilaan, kun haluat lisätä työhyvinvointia ja itsetuntemusta yrityksessäsi! Virittäydytään yhdessä hyvinvoinnin taajuudelle.

Copyright 2018 Valmennus Vuosikello