Täysin uusi innovatiivinen valmennus, jolla opit suuntaamaan ajatukset, tunteet, toiminnan ja tahdon uudelleen – kohti tulevaisuuden menestystä.

Tulevaisuus on jo läsnä pieninä ituina, hiljaisina signaaleina, odotuksina. Tulevaisuutta ei voida tietää, mutta voimme varautua siihen opettelemalla ne taidot, joilla menestys luodaan. Ne taidot löytyvät omasta itsestä, vuorovaikutuksesta, omien kykyjen suuremmasta käyttöönotosta.

Tulevaisuuden 12 taitoa on suurta kiinnostusta herättänyt valmennus, jossa nämä elintärkeät taidot tunnistetaan, niitä harjoitellaan ja otetaan osaksi työelämää parhaan mahdollisen tulevaisuuden luomiseksi sekä itselle että yritykselle.

Tulevaisuuden 12 taitoa –valmennus on syntynyt Tekesin rahoittamana Yhdessäluomisen Palvelumuotoiluhankkeessa. Se pohjautuu tutkittuun ja palkittuun Yhdessäluomisen otteeseen (väitös Takanen 2013, Aalto EE innovaatiopalkinto Valtiovarainministeriön 3-vuotiselle toiminnan uudistamishankkeelle).

Mihin Tulevaisuuden 12 taitoa –valmennus sopii?

Tulevaisuuden 12 taitoa avaa uutta ajattelua ja antaa toimintamalleja esim. näihin yrityksen haasteisiin:

 • kun halutaan luoda uusi monipuolisempi, kaikkien kyvyt huomioiva johtamisohjelma
 • kun kirkastetaan strategiaa yrityksen menestymisen takaamiseksi
 • kun tiimityöhön halutaan uutta puhtia ja vuorovaikutuksellisuutta
 • kun yrityksen visio ja missio kaipaavat tarkentamista, vahvistamista ja käyttöönottoa
 • kun yrityksen arvot halutaan tuoda aidosti kaikkien toimintaa ohjaavaksi kartaksi
 • kun yrityksessä panostetaan Itsensä johtamiseen, omien voimavarojen löytämiseen ja sisäisen yrittäjyyshengen luomiseen
 • kun tavoitteena on luoda uudistava, vuorovaikutteinen ilmapiiri
 • kun yrityksen pelisäännöt kaipaavat uudenlaista yhteen hiileen puhaltamista
 • kun yritykseen luodaan uutta ketterää kokeilukulttuuria.

Mitkä taidot luovat tulevaisuuden menestyksen?

Tulevaisuuden 12 taitoa hyödyntämällä syntyvät tulevaisuuden uudet palvelut ja toimintatavat. Niillä syntyy yrityksen toimintakulttuuri, joka avautuu ulospäin kohti uusia mahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa muun muassa näiden taitojen merkitys korostuu:

 • tutkimisen ja valikoimisen taito
 • eri tietämisen tapojen taitava käyttö (intuitio, äly, emootiot, kehollinen tieto)
 • avoin tutkiva asenne
 • kyky tunnistaa olennainen
 • taito yhdistää eri näkökulmia. 

Taitojen omaksuminen vaikuttaa koko työyhteisöön

Taitotyöpajaan osallistuneet henkilöt oppivat katsomaan maailmaa uudella tavalla. Tällä on vaikutusta heihin itseensä, työyhteisöön ja työn tuottavuuteen. Tulevaisuuden taitojen harjoitteleminen ja käyttöönotto muuttaa yrityskulttuuria luovemmaksi ja kykeneväksi näkemään uudet mahdollisuudet toiminnan kehittämiseksi.

Näin 12 taidon omaksuminen vaikuttaa työntekijään ja työyhteisöön:

 • opettaa moniulotteisia tietämisen tapoja ja niiden hyödyntämistä
 • parantaa vuorovaikutusta
 • luo monipuolisempia toimintamalleja työhön ja arkeen
 • laajentaa ymmärrystä itsestä ja toisista
 • helpottaa olennaiseen fokusoitumista
 • auttaa saamaan kykykapasiteettia laajemmin käyttöön
 • lisää innostusta omaan työhön ja auttaa näkemään mahdollisuuksia
 • laajentaa näkökulmaa
 • auttaa priorisoinnissa, kun uudet tietämisen tavat avautuvat
 • parantaa itsetuntemusta ja omien taitojen kehittämistä monipuolisemmiksi
 • joustavoittaa työyhteisön toimintaa, kun uudet taidot otetaan osaksi arkea.

Ota tulevaisuuden taidot käyttöön jo nyt!

Tulevaisuuden 12 taitoa –työpajoissa syntyy luottamuksellinen, mahdollistava ilmapiiri. Teila Tanner-Heikkilö on lahjakas ja kokenut coach, jonka johdolla uudet taidot tunnistetaan, niitä harjoitellaan ja ne tuodaan osaksi tätä päivää. Yhdessä tehden syntyy uutta tietoa, taitoa ja kokemusta, jotka tulevat osaksi henkilökohtaista työkalupakkia.

Työpajassa avataan omaa ajattelua yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Menetelminä käytetään ajatuksellisia, intuitiivisia, emootionaalisia, kehollisia ja vuorovaikutuksellisia tapoja laajentaa ajattelua. Yhdessä luominen, co creation, synnyttää yksilöä monipuolisempaa ja avarampaa tietoisuutta.  Yhdessä luoden yhteisiin ajatuksiin ja tuloksiin myös sitoudutaan kokonaisvaltaisemmin.

Onko yrityksesi tulevaisuuden menestyjä? 

Se, kuinka hyvin yritys tunnistaa ja omaksuu tulevaisuuden taidot, ratkaisee yrityksen menestymisen. Tulevaisuuden 12 taitoa -työpaja on keino varmistaa, että yrityksesi työntekijät eivät vain odota  tulevaisuutta, vaan he saavat käyttöönsä työkalut onnistuneen tulevaisuuden luomiseen.

Askarruttaako yrityksessäsi johtaminen, strategia, tiimityön parantaminen, vuorovaikutus asiakkaiden kanssa? Tulevaisuuden 12 taitoa antaa keinot uudenlaiseen ajatteluun käsitellä ja ratkaista asiat yhdessä niin, että niistä syntyy menestystarina.

Ota yhteyttä Teilaan ja varaa Tulevaisuuden 12 taitoa –työpaja ensimmäisten joukossa!