Intoa, osaamista ja uutta paloa työhön

Motivoivat ja uusia ajattelutapoja avaavat valmennukset sopivat esim. tyhy-päiviin, tiimipalavereihin, osastokokouksiin ja uuden sparraukseen. Osallistujat saavat merkityksellisiä ja konkreettisia toiminta- ja ajattelumalleja työn tekemiseen ja yhteistyöhön. Eri teemoja voi yhdistellä isommaksi vaikka koko päivän kestäväksi huippusparraukseksi.

Stressi: Aika haltuun – vaikuta omaan työtehokkuuteesi ja paranna keskittymistaitojasi

Ajallakin on laatu. Voit oppia käyttämään aikaasi niin, että se ei lopu kesken, vaan saat työsi tehtyä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vailla stressiä. Ajattelumalleja muuttamalla voit poistaa turhan kiireen elämästäsi.

 • Mikä on sinun kokemuksesi kiireestä ja sen vaikutuksista?
 • Opit tutkimaan ongelmaasi neljästä eri näkökulmasta metataitojen avulla
 • Opit keinot, joiden avulla pystyt keskittymään paremmin
 • Löydät työarkeen uusia ajattelu- ja toimintatapoja, joilla parannat tehokkuuttasi.

Kesto 3-4 h          Ota yhteyttä >>

Kommunikointi ja merkitysmaantiede                                          

Kun käytät tietoisesti merkitysmaantiedettä, niin vuorovaikutus parantuu ja kommunikaation intensiivisyys ja joustavuus lisääntyvät.

 • Opit tunnistamaan kehonkieltä sekä ihmisten välisiä etäisyyksiä ja suuntia vuorovaikutustilanteissa.
 • Kommunikoitko ylhäältä, alhaalta vai samalta tasolta?
 • Havainnoit käytännössä, millaisia reaktioita mistäkin suunnasta/etäisyydeltä tulevasta kommunikaatiosta seuraa.
 • Opit kommunikoimaan aina tilanteen mukaan tehokkaimmalla tavalla.

Kesto 1,5 h          Ota yhteyttä >>

Neuvottelut ja asioiden pilkkomisen taito

Valmennuksessa syvennytään siihen, miten löydät vaihtoehtoisia ratkaisuja ja näkökulmia tavoitteisiin ja niiden vaivattomampaan saavuttamiseen.

 • Opit oikeanlaisen tavoitteen määrittelyn: Mihin oikeastaan tähdätään?
 • Saat käyttöösi tehokkaan tekniikan, jossa ongelma tai tavoite puretaan kolmeen osaan. Pilkkomalla pääsemme asian ytimeen ja etenemme helpommin tavoitteen toteuttamisessa.
 • Opit neuvottelemaan win-win näkökulmasta. Tutustut kolmeen kysymykseen, joiden avulla neuvottelu on aina tuloksellinen kaikille osapuolille.

Kesto 1,5 h          Ota yhteyttä >>

Yhteistyö ja miellejärjestelmä: ideoita ja keinoja joustavampaan vuorovaikutukseen

Suuri osa vuorovaikutuksen ongelmista syntyy siitä, kun osapuolet pitäytyvät yhdessä näkökulmassa.

 • Miten opit vaihtamaan näkökulmaa tehokkaamman kommunikoinnin aikaansaamiseksi?
 • Miten purat umpikujia vuorovaikutuksessa?
 • Miten otat huomioon ihmisten erilaiset ajattelutavat niin, että kontakti paranee ja vastaanottaja ymmärtää viestin tarkoitetulla tavalla?
 • Opit neuvottelemaan tehokkaammin ja pilkkomaan asiat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kesto 2 h          Ota yhteyttä >>

Mieli 360-astetta: Havainnoin, tiedostan, tunnen ja toimin

Me reagoimme liikenteessä sadasosassekunneissa. Samalla tavalla alitajuinen ohjelmointi toimii myös työelämässä, myyntitilanteissa, ihmissuhteissa jne.

 • Opit yhdistämään eri tietämisen tapoja metataitojen avulla tietämisestä havaitsemiseen
 • Löydät uusia keinoja saavuttaa parempia tuloksia helpommin
 • Huomaat vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi.

Kesto 1,5 h          Ota yhteyttä >>

Valmennukset innostavat ja sitouttavat uuteen

Valmennuksien sisällöt käydään läpi tarinana, tietona ja omakohtaisena harjoituksena, jotta jokainen osallistuja sisäistää aiheen itselleen parhaalla tavalla.

Teila Tanner-Heikkilän ote valmennukseen on kuunteleva ja innostava. Hänellä on taitoja ja käytännön työkaluja, joilla motivoida uuteen. Teila osaa valmentaa muutoksiin, joiden toteuttamiseen on helppo sitoutua.

Ota yhteyttä Teilaan ja varaa valmennus, jonka tulokset todella näkyvät!