Kun haluat kehittää työyhteisön hyvinvointia

Firstbeat-sykevälimittaus on tehokas työkalu ennakoivaan, kustannustehokkaaseen työhyvinvointiin. Mittaus ja motivoiva valmennus auttavat henkilöstöä tunnistamaan yksilölliset jaksamaisen rajat, vapautumaan stressistä ja saavuttamaan paremmin oma potentiaalinsa.

Valmennuksessa Teila Tanner-Heikkilä innostaa muutoksen toteuttamiseen ja antaa käytännön ohjeet ja vinkit parempaan hyvinvointiin arjessa ja työelämässä. Teila valmentaa yhdessäluomisen otteella: se tukee osallistujia vapautumaan stressiä luovista tavoista ja luomaan uusia hyvinvointia edistäviä ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja.

Valmennuksen ansiosta henkilöstön

 • kyky tunnistaa stressiä aiheuttavat tekijät ja omat voimavarat parantuvat
 • tasapaino lisääntyy, kun opitaan tekemään pieniä merkittäviä muutoksia ajatuksiin ja toimintaan
 • keskittymiskyky paranee, kun palautumiseen kiinnitetään enemmän huomiota
 • kiire vähentyy oppimalla uusia keinoja suhtautua aikaan ja sen riittävyyteen
 • tehdään parempia päätöksiä, kun hallussa on keinot stressin taltuttamiseen
 • motivaatiotaso nousee tasapainon ja hyvinvoinnin lisääntymisen ansiosta.

Ota yhteyttä Teilaan, kun haluat lisätä työhyvinvointia yrityksessäsi!

Opi tekemään parempia valintoja itsesi hyväksi

Stressiä hallitseva työntekijä on tehokkaampi ja tekee vähemmän virheitä. Valmennuksessa pureudutaan kokonaisvaltaisella otteella stressin syntyyn ja keinoihin sen vähentämiseksi.

Hyvinvoinnin lisäämisessä moni asia on kiinni omista uskomuksista. Unettomuudesta tuleekin uusi normaali tai töissä ylikuormittumisen takana on aikoinaan ala-asteen opettajalta kuultu vähättely. Kun Firstbeat-valmennuksessa uskomukset tunnistetaan ja niitä puretaan, itsestä löytyykin uusia voimavaroja jaksamiseen.

Yrityksen saamat suurimmat hyödyt Teilan valmennuksesta:

 • Työntekijöiden jaksaminen, vireystaso ja hyvinvointi parantuvat. Lisääntyneet voimavarat näkyvät työtehossa.
 • Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset vähentyvät, kun työntekijät tiedostavat omat hyvinvointihaasteensa ja tekevät muutoksia elämäänsä.
 • Mittaukset auttavat työntekijöitä tunnistamaan stressipiikit ja tekemään tietoisia valintoja niiden vähentämiseksi.
 • Yritys löytää ne oikeat osa-alueet, joihin hyvinvointipanostukset kannattaa suunnata parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

”Teila Tanner-Heikkilän motivoiva valmennus antaa jokaiselle työntekijälle keinot henkilökohtaisen hyvinvoinnin rakentamiseen.”

Työhyvinvointi näkyy yrityksen tuloksessa

Tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin johtamisen tuotot ovat yrityksille jopa 7 kertaa suuremmat kuin kustannussäästöt. Henkilöstön hyvinvointi näkyy suoraan yrityksen tuloksessa ja siksi hyvinvoinnista on aina kustannustehokkainta huolehtia ennakkoon. Teila Tanner-Heikkilän valmennus antaa jokaiselle työntekijälle keinot henkilökohtaisen hyvinvoinnin rakentamiseen, mistä seuraa suorituskyvyn parantuminen ja aktiivisuus työssä. 

Ota yhteyttä, kun haluat lisätä työhyvinvointia

 • Haluatko konkreettisen mittauksen ja valmennuksen, jonka ansiosta yrityksen henkilöstö voi paremmin, motivoituu ja nauttii enemmän työstään?
 • Haluatko säästää terveysmenoissa ja vähentää sairauspoissaoloja sillä, että henkilöstö palautuu riittävästi työpäivän jälkeen?

Firstbeat Hyvinvointianalyysin käyneistä yli 90 % suosittelee ja 85 % kokee tehokkuutensa lisääntyneen (Lähde: Firstbeatin asiakastyytyväisyyskyselyt)

Ota yhteyttä Teilaan, kun haluat lisätä työhyvinvointia yrityksessäsi!