Menestys on yhteinen asia

Merkitys syntyy halusta uudistua, kehittää ja innovoida

Osallisuuden ja yhdessätekemisen taidot korostuvat tulevaisuuden työyhteisöissä. Yhteisölliset metataidot eli yhdessä tekemiseen liittyvät valmiudet, kyvykkyydet ja työn tekemisen tavat tarvitsevat tuekseen uudistumisen kulttuuria, yhdessä sovittuja käytänteitä ja toimintatapoja, jotka tukevat ja vaikuttavat:

  • mielekkääseen toimintaan,
  • työhyvinvointiin,
  • kasvuun,
  • asiakaskokemuksiin,
  • työtyytyväisyyteen,
  • innovaatioihin ja
  • regeneratiiviseen kehitykseen.

Valmennus Vuosikellon valmennuksissa tuetaan yhteistä kasvua, tulevaisuuden taitojen ja tietoisen toimijuuden syntymistä. Opitaan taitoja, joilla voidaan vastata jatkuvassa muutoksessa elämisen ja toimintaympäristön haasteisiin.

Teen työtäni yhdessäluomisen otteella, CoCreative Process® Inquiry, joka on tutkimusperusteinen tapa kehittää toimintaa, uudistua ja voimaantua yksilöinä, tiimeinä ja organisaatioina.

Pakkoa ja puurtamista – vai pysähtymistä, irti päästämistä, yhdessäluomista, tietoisia tulevaisuuden taitoja, uudistumista ja kestävää kasvua?


Valmennukset

12 tulevaisuuden taitoa tiimipäivä

Inspiroidu tulevaisuuden taitojen harjoittamiseen. Löydetään uusia tapoja havainnoida, tiedostaa, tuntea ja toimia. Yhdistetään älyllinen, kehollinen, emotionaalinen ja intuitiviinen tietäminen. Annetaan tilaa luovuudelle, intuitiolle ja tietoisuustaidoille. Tämä innovatiivinen valmennus on syntynyt Tekesin rahoituksella Yhdessäluomisen otteen palvelumuotoiluhankkeessa.

Mitä arvokasta ja merkityksellistä mahdollistuu tässä ja nyt?
Lue lisää >>


Firstbeat Hyvinvointivalmennus

Firstbeat-sykevälimittauksessa ja valmennuksessa saat keinot vapautua stressiä luovista tavoista ja luot parempaa arkea edistäviä ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Valmennuksessa pysähdymme hyvinvointikysymyksen äärelle. Opimme viivästämään itsestään selviä vastauksia, jotta uudenlaiset hyvinvointitaidot voivat syntyä yksilöiden kesken, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa koko toimintaympäristön kanssa. Löydät motivaatiota muutokseen ja konkreettisia työkaluja sen toteuttamiseen.

Oletko sinä valmis selättämään stressin ja hyödyntämään kokonaisvaltaisemmin omia voimavarojasi?
Lue lisää >>


Tulevaisuuden taidot -prosessi

Tulevaisuuden taitoja yhdessä luoden -työyhteisön valmennusprosessi

Haluatko vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä ottamalla käyttöön uusia ajatusmalleja johtamiseen, tiimien toimintaan, onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja tulosten saavuttamiseen? Tulevaisuuden taitoja yhdessäluoden on palveluprosessi, joka räätälöidään organisaatiosi tarpeista lähtien. Siinä arjen tekeminen ja kehittämistyö yhdistyvät. Prosessi auttaa organisaatioita kehittämään taitoja, joilla vastata työympäristön haasteisiin ja muutoksiin. Palvelun taustalla on Työsuojelurahaston rahoittama yhteistyöryhmässä luotu kuuden kuukauden palveluprosessi.

Ajan laatu haastaa meitä uudistumaan, kehittämään vahvuuksiamme ja luomaan tulevaisuutta.

Lue lisää >>