Tervetuloa valmennuksiin, jotka muuttavat sinua ja maailmaasi!

Merkitys syntyy halusta uudistua, kehittää ja innovoida

Mikä muuttuu työelämässä, kun suuntaat arvokompassin kohti merkitystä? Millaisia syväoivalluksia syntyy, kun ajatukset, tunteet, tahto ja toiminta saavat uuden suunnan? Miten innovatiivisuus, vuorovaikutustaidot ja omat voimavarat kasvavat sellaisella harppauksella, että se näkyy jo yrityksen tulosrivillä?

Ota siitä selvää Tulevaisuuden 12 taitoa –työpajassa >

Teila Tanner-Heikkilä on kokenut ja monipuolinen valmentaja, joka saa ihmiset innostumaan. Teila tekee työtään yhdessäluomisen otteella, jossa tärkeintä on pysähtyä kysymyksen äärelle ja antaa tilaa uudenlaisten näkökulmien synnylle.


Valmennukset

12 tulevaisuuden taitoa UUTTA!

Suurta kiinnostusta herättänyt innovatiivinen valmennus on syntynyt Tekesin rahoituksella. Valmennuksissa opit tulevaisuuden taidot, joilla on suora vaikutus koko työyhteisöön ja työn tuottavuuteen. Kun taidot otetaan päivittäiseen käyttöön, syntyy joustava ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri, joka avautuu ulospäin kohti uusia mahdollisuuksia ja menestystä. Oletko sinä valmis kasvattamaan omaa kykykapasiteettiasi?
Lue lisää >>


Firstbeat Hyvinvointivalmennus

Firstbeat-sykevälimittauksessa ja valmennuksessa saat keinot vapautua stressiä luovista tavoista ja luot parempaa arkea edistäviä ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Saat motivaatiota muutokseen ja konkreettisia työkaluja sen toteuttamiseen. Stressin vähentyessä tasapaino lisääntyy ja sen myötä työelämässä jaksaminen ja aktiivisuus kasvavat. Oletko sinä valmis selättämään stressin ja hyödyntämään kokonaisvaltaisemmin omia voimavarojasi?
Lue lisää >>


Työyhteisövalmennukset

Haluatko vahvistaa yrityksesi kilpailukykyä ottamalla käyttöön uusia ajatusmalleja johtamiseen, tiimien sisäiseen toimintaan, onnistuneempaan vuorovaikutukseen ja parempien tulosten saavuttamiseen? Innostavissa valmennuksissa opit esim. tehokasta kommunikointia, asioiden pilkkomisen taitoa, merkitysmaantiedettä ja ajan ottamista haltuun. Valmennukset sopivat esim. tyhypäivään, tiimipalaveriin tai yrityksen isoihin mullistuksiin.
Lue lisää >>